Loading...

Προαιρετικές μειώσεις ενοικίων κατά 30% – Οδηγός για ιδιοκτήτες και ενοικιαστέςΣυμφωνίες για μειώσεις ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% θα μπορούν να συνάπτουν για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων με τους ενοικιαστές τους, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του νέου πολυνομοσχεδίου για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊού, το οποίο κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.

Οι μειώσεις θα αφορούν επαγγελματικές μισθώσεις στις οποίες ενοικιαστές είναι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες που εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά και τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2020, λόγω κορονοϊού. Θα αφορούν ακόμη μισθώσεις κύριας κατοικίας στις οποίες ενοικιαστές είναι εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις, με ανασταλείσες συμβάσεις εργασίας, καθώς επίσης και μισθώσεις κατοικιών κατά τις οποίες τα ενοίκια καταβάλλονται για τις στεγαστικές ανάγκες τέκνων που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ μακριά από τον τόπο διαμονής των γονέων τους, εφόσον τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση πληττόμενη οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του. Η μείωση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ενοικίου κύριας κατοικίας θα μπορεί να παρασχεθεί επίσης και στους ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, αρχής γενομένης από το μήνα Οκτώβριο 2020.

Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για να ισχύσουν οι μειώσεις των ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις μισθώσεων είναι οι εξής:

* Να υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.

* Να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο TAXISnet. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναγραφεί το νέο συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020.

* Να γίνει αποδεκτή από τον ενοικιαστή η υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση.

* Το συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο να καταβάλλεται στην ώρα του.

Αντίμετρα

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις μισθώσεων κατά τις οποίες θα συμφωνηθεί η μείωση των ενοικίων, ο ιδιοκτήτης θα έχει τα ακόλουθα ευεργετήματα:

* Δεν θα θεωρείται εισόδημα και δεν θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης το ποσό του μισθώματος που δεν θα εισπράξει, λόγω συμφωνίας για μείωση ενοικίου.

* Ο ιδιοκτήτης θα έχει δικαίωμα έκπτωσης φόρου ίσης με το 12% του κανονικού ενοικίου. Για να κατοχυρώσει το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να υποβάλει στο TAXISnet δήλωση απώλειας μισθωμάτων (δήλωση Covid). Το ποσό της έκπτωσης φόρου που θα κερδίσει ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να αφαιρεθεί από τις τρέχουσες φορολογικές οφειλές του, όπως οι μηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ. Η έκπτωση θα μειώνει ή θα μηδενίζει μία ή περισσότερες από τις 6-8 μηνιαίες δόσεις των φόρων αυτών. Επίσης η έκπτωση φόρου θα μπορεί να μειώσει τον ΦΠΑ του τρίτου τριμήνου του 2020, εφόσον ο δικαιούχος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση και τηρεί απλογραφικά βιβλία.

Παράταση του μέτρου: Υποχρεωτικό κούρεμα 40% και Σεπτέμβριο

Παρατείνεται και για το μήνα Σεπτέμβριο 2020 -με το άρθρο 3 του νέου πολυνομοσχεδίου- η παρεχόμενη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος:

* στους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν συνάψει συμβάσεις επαγγελματικής μίσθωσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν προκειμένου να ασκήσουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, εφόσον εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού,

* στους ενοικιαστές κύριας κατοικίας, που είναι εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις εφόσον έχουν ανασταλεί προσωρινά οι συμβάσεις εργασίας τους, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού,

* σε συμβάσεις μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού και του έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας,

* στους μισθωτές κύριας κατοικίας που είναι ναυτικοί, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή.

Επιπλέον 6 δισ. € για μέτρα στήριξης, αναδρομικά και Αμυνα

Την εκ νέου υποβολή συμπληρωματικού κρατικού προϋπολογισμού, που προβλέπει την προσθήκη δημοσίων δαπανών ύψους άνω των 6 δισ. ευρώ στον τακτικό προϋπολογισμό, με στόχους τη χρηματοδότηση νέων μέτρων περιορισμού των αρνητικών συνεπειών που εξακολουθούν να προκαλούνται στην ελληνική οικονομία από τη συνεχιζόμενη πανδημία του κορονοϊού Covid-19, την καταβολή αναδρομικών σε χιλιάδες συνταξιούχους και την κάλυψη έκτακτων αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπει το άρθρο 6 του πολυνομοσχεδίου, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή. Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι δαπάνες αυτές δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του αρχικού προϋπολογισμού.

Η συνολική αύξηση των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού, η οποία προβλέπεται, ανέρχεται, συγκεκριμένα, στο ποσό των 6.076.000.000 ευρώ.

Από το ποσό αυτό:

– 4.000.000.000 ευρώ θα χρηματοδοτήσουν δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση νέων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού.

– 1.400.000.000 ευρώ αφορούν σε επιχορήγηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για την καταβολή των αναδρομικών ποσών των μειώσεων των κύριων συντάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 114 του ν. 4714/2020. Από το ποσό αυτό, τα 500.000.000 ευρώ προορίζονται να καταβληθούν στους συνταξιούχους του Δημοσίου και τα 900.000.000 ευρώ στους υπόλοιπους συνταξιούχους-δικαιούχους των αναδρομικών.

– 600.000.000 ευρώ αφορούν σε εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων και σε δαπάνες αντιμετώπισης των μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών.

– 76.000.000 ευρώ προορίζονται για την ειδική χρηματοδότηση φορέων Γενικής Κυβέρνησης με στόχο την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

ΠΗΓΗ

Οικονομία 5707884823450541676
Περιμένουμε το σχόλιο σου
Αρχική σελίδα item

Μόλις Ανέβηκε