Loading...

Μπακογιάννη: Κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων κατάρτισης


Για κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων κατάρτισης εγκαλεί την κυβέρνηση η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη με ερώτησή της προς τους υπουργούς Οικονομίας και Εργασίας.
Η κ. Μπακογιάννη τονίζει πως η κυβέρνηση δεν διαχειρίστηκε με το δέοντα τρόπο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους από 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», προϋπολογισμού 108.000.000 ευρώ και σημειώνει:
«Το Υπουργείο Εργασίας δεν έλεγξε τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και η Διαχειριστική Αρχή δεν έλεγξε πλήρως τα προγράμματα, ούτε τεκμηρίωσε το κόστος. Για το λόγο αυτό, η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ζητώντας από το Υπουργείο Εργασίας να προβεί σε ενδελεχείς ελέγχους και να κοστολογήσει τις δράσεις κατάρτισης.  Η εικόνα της Ελλάδας πλήττεται για έναν επιπλέον λόγο: η Κομισιόν επέβαλε διόρθωση στις δαπάνες του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι  το Δημόσιο δεν θα εισπράξει από την Ε.Ε. ποσό 7.000.000 ευρώ.»
Η ερώτηση της κ. Μπακογιάννη:
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε έλεγχο στη Διαχειριστική Αρχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Σκοπός ήταν να εξακριβωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης των ελληνικών αρχών του ΕΣΠΑ και κυρίως της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΚΤ στους νέους Κανονισμούς. Τελικά, ο έλεγχος ολοκληρώθηκε με ενδιαφέροντα ευρήματα σχετικά με το έργο «Επιταγή εισόδου για νέους από 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», προϋπολογισμού 108.000.000 €.
Στο πλαίσιο του έργου, το Υπουργείο Εργασίας εκδίδει πρόσκληση για να καταρτίσει πίνακα ωφελούμενων – ανέργων. Ο κάθε ωφελούμενος επιλέγει από σχετικό μητρώο του Υπουργείου το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης που θα παρακολουθήσει, και υπογράφει σύμβαση μαζί του. Η πρακτική άσκηση γίνεται σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Το έργο άρχισε να υλοποιείται στα τέλη του 2015, υπό την ευθύνη της τότε νέας υπουργού Εργασίας κ. Ράνιας Αντωνοπούλου.
Δυστυχώς, τα αποτελέσματα του ελέγχου της Κομισιόν αποδεικνύουν την προχειρότητα με την οποία η κυβέρνηση υλοποίησε το ανωτέρω έργο, καθώς και την αξιοποίηση των δράσεων προς όφελος των κομματικών στελεχών ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ:
Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση των ωφελουμένων. Αντιθέτως, υπάρχουν ενδείξεις που δημιουργούν βάσιμες υποψίες παράτυπων και μη σύννομων πρακτικών.
Οι συνεντεύξεις συμβουλευτικής με τους ανέργους έχουν γίνει πλημμελώς, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν καθόλου αποδεικτικά στοιχεία για το αν έχουν όντως πραγματοποιηθεί.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λειτούργησαν, κατ' ελάχιστο, προβληματικά. Π.χ. από τα στοιχεία του συστήματος προκύπτει ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι μπαίνουν ταυτόχρονα στο σύστημα και αποχωρούν επίσης ταυτόχρονα (ακόμη και τις Κυριακές), πάροχοι κατάρτισης δεν ήταν σε θέση να δηλώσουν την προέλευση του υλικού κατάρτισης, δεν υπήρχαν συμπληρωμένα τεστ από τους καταρτιζόμενους κλπ.
Η Διαχειριστική Αρχή δεν έχει υιοθετήσει τεκμηριωμένη μεθοδολογία κοστολόγησης των υπηρεσιών κατάρτισης. Χαρακτηριστικά, το κόστος της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ίδιο με εκείνο της κλασσικής, στην οποία υπάρχει κόστος για εκπαιδευτή, γραμματεία και αίθουσα.   
Επομένως, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση δεν διαχειρίστηκε το πρόγραμμα με το δέοντα τρόπο. Το Υπουργείο Εργασίας δεν έλεγξε τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και η Διαχειριστική Αρχή δεν έλεγξε πλήρως τα προγράμματα, ούτε τεκμηρίωσε το κόστος. Για το λόγο αυτό, η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ζητώντας από το Υπουργείο Εργασίας να προβεί σε ενδελεχείς ελέγχους και να κοστολογήσει τις δράσεις κατάρτισης.  Η εικόνα της Ελλάδας πλήττεται για έναν επιπλέον λόγο: η Κομισιόν επέβαλε διόρθωση στις δαπάνες του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι  το Δημόσιο δεν θα εισπράξει από την Ε.Ε. ποσό 7.000.000 ευρώ.
Δυστυχώς, αυτές οι κυρώσεις αποτελούν προϊόν της κακής διαχείρισης της κυβέρνησης στο ζήτημα των προγραμμάτων κατάρτισης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η χώρα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο νέας «καμπάνας» μείωσης της κοινοτικής συνδρομής κατά 25.000.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, είναι πιθανή η αναστολή πληρωμών στις δράσεις κατάρτισης. Δηλαδή, η χώρα δεν θα εισπράττει την κοινοτική χρηματοδότηση έως ότου η Επιτροπή πειστεί ότι έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα.
Η αμέλεια και η αβελτηρία που επέδειξαν η Διαχειριστική Αρχή και το Υπουργείο Εργασίας στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι παροιμιώδεις. Η μη χρηστή διαχείριση των κονδυλίων από την κυβέρνηση οδηγεί σε απώλεια χρημάτων και πλήττει τη διεθνή εικόνα και την αξιοπιστία της χώρας.
Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:
Για ποιο λόγο έγινε πλημμελής έλεγχος στις δράσεις κατάρτισης που πραγματοποιούνται στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης; Γιατί η κοστολόγηση των δράσεων είναι ελλιπής;
Τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση, για να συμμορφωθεί η χώρα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και να αποτραπεί η απώλεια περαιτέρω πόρων από τις δράσεις κατάρτισης;
Πολιτική 3597007152089376008
Περιμένουμε το σχόλιο σου
Αρχική σελίδα item

Μόλις Ανέβηκε