Loading...

Σε φάση αναδιοργάνωσης η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας


Του Νίκου Χρυσικόπουλου
Νέο διοικητικό συμβούλιο εξελέγη στην "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας", όπως προέκυψε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο, έπειτα από την πρόσφατη είσοδο της Intralot στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
Την θέση του Προέδρου του δ.σ. ανέλαβε ο Γιώργος Τερζάκης, ενώ ο Νίκος Δάνδολος αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου. Στο δ.σ. ως μέλος, εισήλθε και ο Αντώνης Κεραστάρης, διευθύνων σύμβουλος της Intralot. Θέση μέλους στο δ.σ. κατέχει και ο Τάσος Χωμενίδης, διευθύνων σύμβουλος της "Λάμψα" (Μεγ. Βρετανία, King George κ.α). 
Η Intralot απέκτησε (μέσω της θυγατρικής Intralot Global Holdings BV) έναντι 6,75 εκατ.ευρώ, το 50% της "KARENIA ENTERPRISES COMPANY LIMITED", η οποία συμμετέχει με ποσοστό 30% στην εταιρεία "Athens Resort Casino Α.Ε. Συμμετοχών", που με τη σειρά της κατέχει το 51% της "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε." (το υπόλοιπο 49% ανήκει στην ΕΤΑΔ). Το Καζίνο Πάρνηθας την περίοδο αυτή δρομολογεί τη μεταφορά του σε νέα τοποθεσία, με στόχο τη δημιουργία ενός casino entertainment complex σε περιοχή του νομού Αττικής.
Στις λογιστικές καταστάσεις του 2016 που αναρτήθηκαν προ ημερών, η διοίκηση της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας αναφέρει ότι στόχος της είναι να διατηρηθεί η ηγετική θέση της στην αγορά των καζίνο στην Ελλάδα και να αντιμετωπιστεί η πτώση του κύκλου εργασιών και η μείωση των επισκέψεων λόγω της ύφεσης της οικονομίας και της έντασης του ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται πρόγραμμα μείωσης των δαπανών του προσωπικού που συνεχίστηκε και το 2017. Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 87,7 εκατ.ευρώ, κα κέρδη προ φόρων σε 1,4 εκατ.ευρω (από 1,6 εκατ.ευρώ το 2015).
Στην  "Athens Resort Casino Α.Ε. Συμμετοχών" που κατέχει το 51% της "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.", βασικός μέτοχος είναι η Regency Entertainment, έπειτα και από την απόκτηση του 30% που κατείχε μέχρι πρότινος στην εταιρεία η Ελλάκτωρ. 
Στις λογιστικές καταστάσεις του 2016 που ανήρτησε στον ιστότοπό της η εταιρεία προ ημερών, αναφέρεται ότι η Regency Entertainment (Όμιλος Regency Entertainment Ψυχαγωγική και Τουριστική ΑΕ ) πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 167 εκατ.ευρώ, από 168,3 εκατ.ευρώ το 2015. Η συμμετοχή (GGR Tax) του ελληνικού Δημοσίου ήταν 57,8 εκατ.ευρώ και ο καθαρός κύκλος πωλήσεων διαμορφώθηκε στα 109 εκατ.ευρώ. Τα EBITDA στα 8.2 εκατ.ευρώ, τα κέρδη προ φόρων στα 2,1 εκατ.ευρώ (από ζημιές 33,9 εκατ.ευρώ) και τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,6 εκατ.ευρώ (από ζημιές 34,5 εκατ.ευρώ).  
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο τέλος του 2016 ανήλθε σε 396 εκατ.ευρώ, από τα οποία τα 382,3 αφορούν στο ομολογιακό δάνειο, 5,1 εκατ. σε προμηθευτές και πιστωτές, 4,4 εκατ. σε φόρους, 1,3 σε ασφαλιστικά ταμεία και 1,8 σε λοιπές προβλέψεις. Τα αρνητικά ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 247 εκατ.ευρώ. 
Λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, κυρίως των τόκων των δανείων αλλά και από την απομείωση της υπεραξίας (goodwill) των τελευταίων ετών (σ.σ. ύψους 236 εκατ.ευρώ το 2016 και 19,3 εκατ. το 2015) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και του ομίλου έχει καταστεί αρνητικό και θα πρέπει να υλοποιηθεί ΑΜΚ ή αναδιάρθρωση ιδίων κεφαλαίων με κεφαλαιοποίηση δανείων συμψηφισμό ζημιών. Επιπρόσθετα, το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού υπολείπεται από το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 380 εκατ.ευρώ, σε επίπεδο ομίλου. 
Η εταιρεία αναφέρει ότι "έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με όλους τους δανειστές και ομολογιούχους για αναδιάρθρωση του ομολογιακού δανείου, περιλαμβανόμενης και της κεφαλαιοποίησης τμήματος ή του συνόλου αυτού, ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία της σχέσεως μετοχικού κεφαλαίου και καθαρής θέσης της εταιρείας, λόγω και του ότι το σύνολο του ομολογιακού δανείου 382,3 εκατ.ευρώ είναι οφειλόμενο την 22/6/2017… ". Οι συζητήσεις αυτές συντονίζονται από το διαχειριστή του ομολογιακού δανείου, της Eurobank, ενώ έχει ήδη διοριστεί steering committee. Εκτιμάται ότι έχει δοθεί παράταση της λήξης του δανείου. 
Σημειώνεται ότι λόγω των δανειακών υποχρεώσεων της Regency, έχει μπει ενέχυρο στην αμοιβή διαχείρισης που εισπράττει από τη θυγατρική της "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας" για τη διαχείριση του Mont Parnes. Η αμοιβή ως διαχειριστής βασίζεται σε ποσοστό επί του τζίρου ή επί των μικτών λειτουργικών κερδών. Η σύμβαση διαχείρισης παρατάθηκε μέχρι και τις 14 Μαίου 2018, με μείωση 10% ετησίως για την τελευταία 3ετή παράταση. 
Υπενθυμίζεται πως μετά την αναδιάρθρωση των δανείων στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της BC Partners και ομολογιούχων της Regency που πραγματοποιήθηκε το Καλοκαίρι του 2011, οι κύριοι δανειστές απέκτησαν το 11,25% του μετοχικού κεφαλαίου, οι δανειστές "ενδιάμεσης εξασφάλισης" το 65,25% και ο μέτοχος κατέχει το 13,5%. Στο πλαίσιο της μετοχοποίησης δανείων, είχε αναφερθεί ότι στην Regency τοποθετήθηκαν κεφάλαια της οικογένειας Λασκαρίδη, εγχώριων και ξένων τραπεζικών ομίλων και άλλων γνωστών funds.
Περιφέρεια Αττικής 9011464868463150137
Περιμένουμε το σχόλιο σου
Αρχική σελίδα item

Μόλις Ανέβηκε