Loading...

Γ. Σωφρόνης, Δήμαρχος Σαρωνικού: είμαστε κοντά στη Νέα Γενιά της πόλης, επενδύοντας στη Γνώση και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους Υποτροφίες σπουδών σε μαθητές του Δήμου Σαρωνικού, σε συνεργασία με τα ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας


   

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμαρχος  Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΛΦΑ και το Mediterranean College, προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος «Υποτροφίες στους Δήμους 2017-2018» με την προσφορά έξι (6) υποτροφιών σε μαθητές του Δήμου μας.
Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος « Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να στηρίξει σε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία τους νέους της πόλης μας , δίνοντας τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν χωρίς κόστος γνώσεις και δεξιότητες.
Σε συνεργασία με φορείς από το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης στοχεύουμε  να δώσουμε  πνοή στα όνειρα νέων ανθρώπων για σπουδές, απαλείφοντας το εμπόδιο της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνουν οι οικογένειές τους».

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, στο Δήμο Σαρωνικού παρέχονται οι 6 παρακάτω υποτροφίες:
  1. MEDITERRANEAN COLLEGE
 Μια υποτροφία για Bachelor (στα δίδακτρα) Αξίας 5.600 € για το α’ έτος σπουδών
 Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, ο υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση, με βαθμολογία έτους >60%.
 Στην υποτροφία δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees του Βρετανικού Πανεπιστημίου (1.320€ έως 1.500€) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης (150€).
(Απαιτείται για την εισδοχή Απολυτήριο Λυκείου και καλή γνώση Αγγλικών).
  1. ΙΕΚ ΑΛΦΑ
 ΔΥΟ ετήσιες υποτροφίες
Αξίας 3.000 € έκαστη.
  1. ΑΛΦΑ Επιλογή (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)
 ΔΥΟ πλήρεις ετήσιες υποτροφίες
Αξίας 3.000 € έκαστη.


  1. MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)
 ΜΙΑ πλήρης ετήσια υποτροφία (στα δίδακτρα)
Αξίας μέχρι 4.900 € (αναλόγως το πρόγραμμα).
 Ειδικά για τα προγράμματα HND διετούς φοίτησης και για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, ο υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και βαθμολογία έτους > 60%.
 Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150 € έως 1.070 €, αναλόγως το πρόγραμμα) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100€).
(Απαιτείται για την εισδοχή Απολυτήριο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ).

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.
Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους φορείς: ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και Mediterranean Professional Studies.
Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή/ και ενεργοί σπουδαστές στους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς φορείς.
Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των προαναφερθέντων φορέων τους εξυπηρετεί σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιά ή Γλυφάδα.
Οι υποτροφίες στο Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και στο Mediterranean Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης.
Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στο 1ο έτος σπουδών.
Οι υποτροφίες στο Mediterranean College και στα διετή προγράμματα HND του Mediterranean Professional Studies αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία, ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.
Για το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies, τo ετήσιο κόστος των fees του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/ φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης καλύπτονται αποκλειστικά από τον/την υπότροφο.
Το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies καλύπτουν το τέλος αίτησης (application fee) – ύψους 50 € στο πρόγραμμα.Υποβάλλεται πρωτότυπη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα ακόλουθα δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά:
1. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης του υποψηφίου καθώς και της οικογενείας, οικονομικού έτους 2016.
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα.
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ενδιαφερόμενου τέκνου.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου εκπαίδευσης.
6. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων: (πολυτεκνία, αδελφός/η φοιτητής/τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κ.λ.π.).


Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !!!

 Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2017
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί κατάλογος αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχόντων. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν  για την πορεία του αιτήματός τους.
Επισημαίνεται ότι, τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων προορίζονται για χρήση μόνο από την Επιτροπή επιλογής των δικαιούχων, δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και θα τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι στη διάθεση των αιτούντων.

Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής:
Λύτρας Μιχαήλ,  Τηλ.2299320356
Δήμος Σαρωνικού

Αθηνών και Ρήγα Φεραίου, Καλύβια

Περιφέρεια Αττικής 7884876867457996097
Περιμένουμε το σχόλιο σου
Αρχική σελίδα item