Loading...

Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων Δήμου ΠαιανίαςΔικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων είναι Αθλητικά Σωματεία που έχουν έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παιανίας, όπου αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα.

Για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση , πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους απαριθμούμενους στις σχετικές διατάξεις φορείς (άρθρο 202 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4257/2014) , μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα Αθλητικά Σωματεία, δηλαδή που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο.
Η επιχορήγηση αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Συλλόγου (ενοίκια, ηλεκτρικό ρεύμα κλπ) αλλά να σχετίζεται με την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του συλλόγου.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
1. Αίτηση του Συλλόγου προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την οποία θα προσδιορίζονται με σαφήνεια :
• Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις για τις οποίες αιτείται την επιχορήγηση.
• Η ημερομηνία πραγματοποίησης αυτών
( να μην έχουν προηγηθεί της αιτούμενης επιχορήγησης )
• Τηλέφωνο επικοινωνίας και email.
2. Αναλυτικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση επιχορήγησης. Απαιτείται απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
3. Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος ( άρθρο 7 παρ.2 του ΒΔ 17.5/15-6-1959 , άρθρο 41 του Ν. 4129/ 2013 ) . Απαιτείται απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
4. Απολογισμός του προηγούμενου έτους της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου. Απαιτείται απόφαση έγκρισης από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου.
5. Ξεχωριστός απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε και διαχειρίστηκε ο Σύλλογος (άρθρο 41 παρ. 3 και 6 του Ν. 4129/2013). Απαιτείται απόφαση έγκρισης από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου.
6. Διαβιβαστικό με το αποδεικτικό ότι έχουν υποβληθεί και παραληφθεί από την Περιφέρεια Αττικής και από την Υπηρεσία Επιτρόπου (Αιγαίου Πέλαγους 80 Αγία Παρασκευή), φορείς από τους οποίους εποπτεύονται Σύλλογοι και Σωματεία (άρθρο 186 περ.ΙΙ υποπερ.Ζ αριθ. 14 του Ν 3852/2010):
• Ο απολογισμός της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος.
• Ο απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε το προηγούμενο οικονομικό έτος από το Δήμο.
• Ο προϋπολογισμός τρέχοντος έτους.
7. Καταστατικό με πρόσφατη βεβαίωση (εντός του τρέχοντος έτους) του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγράφει στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν μεταβολές αυτού.
8. Έντυπο της αναφοράς δαπανών του προηγούμενου έτους από το μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων με ημερομηνία έως 10/3/2020, για όσους Συλλόγους και Σωματεία έλαβαν επιχορήγηση κατά το προηγούμενο έτος άνω του ποσού των 3.000,00€. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών ,σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν. 3861/2010 ,όπως προστέθηκαν με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των φορέων από παντός είδους επιχορήγηση στο μέλλον. Σχετική η υπ’ αριθμόν ΔΗΔ/Φ,40/43711/17-12- 2019 εγκύκλιος του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μετά την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την έγκριση της επιχορήγησης των Αθλητικών και Πολιτιστικών Σωματείων ή Συλλόγων του Δήμου θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
• Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου από το οποίο να προκύπτουν τα μέλη αυτού.
• Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή του ποσού της επιχορήγησης .
• Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του Συλλόγου.
• Φορολογική ενημερότητα (για ποσά μεγαλύτερα των 1.500,00€ ).
• Ασφαλιστική ενημερότητα (για ποσά μεγαλύτερα των 3.000,00 ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 29η Απριλίου 2021.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν είτε ηλεκτρονικά στο k.stamatiou@0155.syzefxis.gov.gr είτε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παιανίας.
Για περισσότερες πληροφορίες: κα Παπακωνσταντίνου τηλ. 2132030780

Περιφέρεια Αττικής 3637751381480167828
Περιμένουμε το σχόλιο σου
Αρχική σελίδα item

Μόλις Ανέβηκε