Πώς διαμορφώνονται οι τιμές του Brent και του αμερικανικού αργού.